Anatolia R

kompatibilen s kaminskim vložkom FA (960/980 L)