Mojster svetuje

NA TEJ STRANI VAM SVETUJEMO IN ODGOVARJAMO NA NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA.

(stran je še v fazi urejanja, zato za morebitne napake ne odgovarjamo)

 

Osnovna pravila, ki jih morate upoštevati pred nakupom vašega kamina:

-Kamin za katerega se odločate je namenjen izključno kurjenju lesa oz. peletov (odvisno od izbora kaminske peči). V nobenem primeru ne more služiti kot sežigalnik ali gorilnik za tekoča goriva, premog ali njegove različice.

-Pred namestitvijo se prepričajte o vseh lokalnih in nacionalnih predpisih, upoštevajte tudi evropske standarde.

-Ogrevalna naprava (kaminska peč ali kaminski vložek) je v času delovanja zelo vroč, še zlasti steklena stran. Vroč ostane tudi še nekaj časa tudi potem, ko plameni niso več vidni. Svetujemo vam previdno uporabo, še zlasti pazite na majhne otroke.

-Zaradi upoštevanja standardov in predpisov priporočamo, da vaš kamin vgradi strokovno usposobljena oseba. V nasprotnem primeru proizvajalec in posrednik ne prevzemata odgovornosti.

-Upoštevajte in pazite na oddaljenost materialov od vaše peči, ki jih lahko vročina, ki jo kamin oddaja spremeni ali poškoduje (pohištvo, tapete,…)

-Kakršen koli poseg v vaš kamin s strani nepooblaščene osebe, proizvajalca kamina oz. njegovega posrednika odvezuje odgovornosti in izniči garancijo.

-Vgradnja kamina na javnih mestih je podvržena lokalnim sanitarnim predpisom v vaši regiji, zato priporočamo, da se pred nakupom o tem seznanite.

 

Kakšna naj bo predpriprava prostora pred vgraditvijo prostostoječe kaminske peči ali štedilnika?

OPOZORILO: NE POSTAVLJAJTE GORLJIVIH PREDMETOV IN/ALI SNOVI NA RAZDALJO MANJ KOT 2 METRA OD STEKLENE POVRŠINE KAMINA.Odstraniti je potrebno vse gorljive materiale, ki bi se lahko poškodovali zaradi temperature. Upoštevajte tudi, da je potrebna odstranitev le-teh z zidov ali iz njihove notranjosti (velja za tla, stene in strop). Posebej bodite pozorni pri namestitvi kamina ali kaminske peči, če je stena na katero kamin seva lesena ali montažna. 

 

OBVEZNO se mora upoštevati nacionalne in evropske standarde, krajevne predpise in zakone o gradnji objektov, nenazadnje tudi predpise o požarni varnosti. Svetujemo vam, da se predhodno informirate pri vaši krajevni dimnikarski službi.

 

Preveriti morate tudi ustreznost dovajanja zraka za zgorevanje, pri tem pa je bistvenega pomena posvetiti pozornost za zrak neprepustnim oknom in vratom (neprepustna tesnila)NA ISTI DIMNIK NI DOVOLJENO PRIKLJUČITI VEČ NAPRAV. Premer odprtine dimnika, v katerega se peč priključi, mora biti najmanj enak premeru dimovodnega priključka.Zaželeno je, da je odprtina dimnika opremljena z zidnim priključkom za dimovod ter s prirobnico. Pred montažo preverite, da nosilnost spodnje strukture ustreza teži vaše naprave. Če nosilnost ni zadostna, morate izvesti ustrezne ukrepe (na primer s ploščo za razporeditev teže).Proizvajalec in posrednik nista odgovorna, če se izdelek nepooblaščeno spreminja ali če uporabite neoriginalnenadomestne dele.KURIŠČA NE SMETE SPREMINJATI!

Upoštevanje protipožarnih predpisov

Ob montaži peči morate upoštevati naslednje previdnostne ukrepe:a) da bi zagotovili zadostno toplotno izoliranost, upoštevajte minimalno varnostno razdaljo zadnje strani in obeh stranic peči od gradbenih elementov ter vnetljivih in na toploto občutljivih materialov (pohištvo, lesne obloge, tekstil, itd.) (glejte sliko 2 – A). Vse minimalne varnostne razdalje so navedene na tehnični tablici izdelka, v nobenem primeru slednje NE SMEJO biti manjše od navedenih vrednosti (vsaj 20 cm).b) pred vrati kurišča, v območju sevanja slednjih, se ne sme nahajati noben vnetljiv in za toploto občutljiv predmet oziroma material, najmanjša oddaljenost mora znašati 100cm. Ta razdalja se lahko zmanjša na 40 cm v primeru namestitve zračenega in toplotno odpornega varovala, ki prekriva celotno površino varovane komponente.c) če izdelek montirate na tlak iz vnetljivega materiala, morate nanj namestiti negorljivo podlago. Tlake iz vnetljivega materiala, kot so tekstilne obloge, parket, pluta, itd., morate zamenjati z oblogo iz negorljivega materiala, na primer s keramiko, kamnom, steklom ali jeklom, itd. (dimenzije v skladu z lokalnimi predpisi). Na prednji strani mora podloga segati stran od naprave najmanj 50 cm in ob straneh najmanj 30 cm dlje od vrat za nalaganje (glejte sliko 2 B).d) nad izdelkom ne smejo biti nameščene vnetljive komponente (na primer pohištvo, police).Kaminska peč, štedilnik na drva, kaminski vložek oz. kamin mora obvezno delovati z vstavljenim predalom za pepel. Trdne ostanke gorenja (pepel) morate odstraniti v nepredušen in na ogenj odporen vsebnik. Peč ne smete nikoli prižgati, če so prisotne emisije plinov ali hlapov (na primer lepilo za linolej, bencin, itd.). Vnetljive materiale ne odlagajte v bližini peči.Med gorenjem se sprošča toplotna energija, ki precej močno segreje površine, vrata in steklo kurišča, ročaje vrat in regulatorja, dimovod in velikokrat tudi celotno prednjo stran naprave. Izogibajte se stiku s temi elementi brez ustrezne zaščitne opreme ali brez pripomočkov (toplotno odporne rokavice, naprave za upravljanje).Otroke poučite, da se bodo te nevarnosti zavedali, med delovanjem naprave naj se k slednji ne približujejo.Če uporabite napačno ali preveč vlažno gorivo, se lahko v dimniku naberejo usedline (kreozot) in slednje se lahko vnamejo ter v samem dimniku zgorijo.

Kaj je potrebno upoštevati in kakšen mora biti dimnik?

Bistvene zahteve za pravilno delovanje naprave:· priporočljiv je notranji presek krožne oblike,· biti mora toplotno izoliran in neprepusten, izdelan iz ustreznih materialov, odpornih na toploto, proizvode zgorevanja in morebitni kondenzat,· biti mora brez zožitev in usmerjen navzgor, odkloni ne smejo presegati 45°,· če je že obstoječ, se ga mora očistiti,· skladen s tehničnimi podatki iz priročnika z navodili.Če je dimniška cev kvadratnega ali pravokotnega preseka, morajo biti notranji vogali zaokroženi z radijem, ki ni manjši od 20 mm. Pri pravokotnem preseku mora biti razmerje med stranicami ≤ 1,5.Premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka. Najmanjša priporočljiva višina je 4 m.PREPOVEDANI so, ker ovirajo dobro delovanje naprave: vlaknasti beton, pocinkano jeklo, hrapave in porozne notranje površine. Vlek, ki se ustvari v vašem dimniku, mora biti zadosten, vendar ne prekomeren.Prevelik presek dimne cevi lahko predstavlja preveč veliko površino, ki se mora segreti, kar posledično povzroča težave pri delovanju naprave; težavo lahko odpravite z vstavitvijo cevi po vsej višini dimnika. Premajhen presek povzroči zmanjšanje vleka.Dimniška cev mora biti primerno ločena od vnetljivih materialov ali goriv z ustrezno izolacijo ali vmesnim zračnim prostorom. V te vmesne prostore je prepovedano nameščati napeljave ali kanale zadovod zraka. V stene vmesnega prostora je prepovedano nameščati stalneali premične lopute za naknadno priključitev drugih naprav.

 

1. Dimniška cev narejena iz nerjavnega jekla AISI 316, dvoplaščna, z izolacijskim materialom, odpornim do 400 ºC. Učinkovitost 100% odlična.

 

2. Šamotna dimniška cev, dvoplaščna z izolacijskim materialom in zunanjo oblogo iz lahkega betona. Učinkovitost 100% odlična.

 

3. Tradicionalna opečna dimniška cev kvadratnega preseka z vmesnimi prostori. 

Učinkovitost 80% odlična.

 

4. Izogibajte se dimnim cevem pravokotnega notranjega preseka z drugačnim razmerjem kot je na sliki. Učinkovitost 40% skromna.